go to top button
logo ISO combined cert

Zmluvy (Contracts)

Zverejnené
(Published)
Názov/Číslo
(Name/Number)
Predmet
(Subject)
Dodávateľ
(Supplier)
Objednávateľ
(Customer)
Cena
(Price)
Podpísané
(Signed at)
Účinnosť od
(Effective from)
15.05.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1
doplnené miesto výkonu dadantech s.r.o., IČO: 51 780 909 GOSPACE LABS s. r. o. - 11.05.2023 16.05.2023
10.05.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1
doplnenie autorských práv a miesta výkonu Bohdan Jacoš, IČO: 52692674 GOSPACE LABS s. r. o. - 09.05.2023 11.05.2023
17.04.2023 Zmluva o poskytovaní služieb
marketingové služby Kristína Králiková, IČO: 47931728 GOSPACE LABS s. r. o. 33 EUR / hodina 17.04.2023 18.04.2023
17.04.2023 Zmluva o poskytovaní služieb
marketingové služby Michala Ilavská, IČO: 48047864 GOSPACE LABS s. r. o. 35 EUR / hodina 17.04.2023 18.04.2023
27.03.2023 Zmluva o poskytovaní služieb
testovanie HW - Fleximodo Bohdan Jacoš, IČO: 52692674 GOSPACE Tech s. r. o. 25 EUR / hodina 21.03.2023 28.03.2023
22.03.2023 Zmluva o poskytovaní služieb
služby - hw vývojár dadantech s.r.o., IČO: 51 780 909 GOSPACE Tech s. r. o. 33 EUR / hodina 20.03.2023 23.03.2023
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
vypustenie časti textu a doplnenie časti "autorské práva" Peter Sekelský (IČO: 46405437) GOSPACE Tech s. r. o. - 27.10.2022 15.11.2022
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
vypustenie časti textu Petr Kos (IČO: 6553074) GOSPACE Tech s. r. o. - 26.10.2022 15.11.2022
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
vypustenie časti textu a doplnenie autorských práv Ing. Štefan Kadlic (IČO: 54498295) GOSPACE Tech s. r. o. - 8.11.2022 15.11.2022
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
vypustenie časti textu a doplnenie autorských práv Jozef Vindiš MAKER (IČO: 52528162) GOSPACE Tech s. r. o. - 8.11.2022 15.11.2022
19.09.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Úprava maximálnej ceny za služby Jozef Vindiš MAKER, IČO: 52528162 GOSPACE Tech s. r. o. do 36 000 EUR 14.09.2022 20.09.2022
19.09.2022 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby v oblasti mechatroniky Jozef Vindiš MAKER, IČO: 52528162 GOSPACE Tech s. r. o. 20 EUR / hodina 30.08.2022 20.09.2022
13.09.2022 Zmluva o poskytovaní služieb
Vylepšienie aplikácie substitúciou karty povolení Ing. Štefan Kadlic, IČO: 54498295 GOSPACE Tech s. r. o. 20 EUR / hodina,
maximálne 36 000 EUR
12.09.2022 14.09.2022
12.09.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Úprava maximálnej ceny za služby Peter Sekelský, IČO: 46405437 GOSPACE Tech s. r. o. do 36 000 EUR 08.09.2022 13.09.2022
12.09.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Úprava maximálnej ceny za služby Petr Kos GOSPACE Tech s. r. o. do 36 000 EUR 07.09.2022 13.09.2022
12.09.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Úprava maximálnej ceny za služby IOnica s.r.o. GOSPACE Tech s. r. o. do 36 000 EUR 08.09.2022 13.09.2022
05.09.2022 Zmluva o poskytovaní služieb
Marketingové a propagačné služby Peter Sekelský, IČO: 46405437 GOSPACE Tech s. r. o. 17 EUR / hodina 02.09.2022 06.09.2022
04.08.2022 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby v oblasti hardvérového vývoja IOnica s.r.o. GOSPACE Tech s. r. o. 25 EUR / hodina 03.08.2022 05.08.2022
07.07.2022 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PROJETKU „Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá“
Programátorské služby Petr Kos GOSPACE Tech s. r. o. 17 EUR za 1 hodinu 07.07.2022 08.07.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 1
Sub-GHz modul CTRL s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 40 200 €
(48 240 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 2
Detekčný sensor - vzdialenosť CTRL s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 18 120 €
(21 744 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 3
Mikrokontrolér CTRL s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 10 584 €
(12 700,80 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 4
Detečkný sensor - magnetické pole CTRL s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 5 472 €
(6 566,40 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 5
Snímač orientácie v priestore CTRL s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 9 096 €
(10 915,20 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 6
Komunikačný modul CTRL s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 15 840 €
(19 008 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - časť 1
Príloha č.1
Vytvorenie softvérového riešenia pre službu zdieľania parkoviska DAMALIS s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 47 700 €
(57 240 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - časť 2
Príloha č.1
Vytvorenie softvérového riešenia pre službu samoobslužný dizajnér parkoviska DAMALIS s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 31 800 €
(38 160 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - časť 3
Príloha č.1
Vytvorenie softvérového riešenia pre modul „platby“ DAMALIS s. r. o. GOSPACE Tech s. r. o. 82 400 €
(98 880 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022

Výzvy na predkladanie ponúk (Invitations to a tender)

Zverejnené
(Published)
Názov
(Name)
Predmet
(Subject)
Lehota na predkladanie
(Deadline)
Prílohy
(Attachments)
Stiahnuť
(Download)
13.09.2022 Záznam z prieskumu trhu Vylepšenie aplikácie substitúciou karty povolení v projekte Fleximodo - -
05.09.2022 Záznam z prieskumu trhu Poskytovanie služieb v oblasti šírenia výsledkov projektu Fleximodo - -
19.08.2022 Vylepšenie aplikácie substitúciou karty povolení v projekte Fleximodo Programovanie, poradenstvo pri integrácií softvéru 30.08.2022 do 23:59 hod. Príloha č. 1: Zmluva o poskytovaní služieb,
Príloha č. 2: Cenová ponuka,
Príloha č. 3: Vyhlásenia uchádzača
15.08.2022 Poskytovanie služieb v oblasti šírenia výsledkov projektu Fleximodo Marketingové a propagačné služby 23.08.2022 do 23:59 hod. Príloha č. 1: Zmluva o poskytovaní služieb,
Príloha č. 2: Cenová ponuka,
Príloha č. 3: Vyhlásenia uchádzača
12.08.2022 Záznam z prieskumu trhu Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá. - -
02.08.2022 Dodatok č. 1 k záznamu z prieskum trhu Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - -
02.08.2022 Záznam z prieskum trhu Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - -
25.04.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo Elektrické integrované obvody a mikrosústavy 03.05.2022 Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2: Návrh kúpnej zmluvy,
Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača,
Príloha č. 4: Cenová ponuka,
Príloha č. 5: Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov,
Príloha č. 6: Vyhlásenie uchádzača
17.05.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá Softvérové služby 25.05.2022 Príloha č. 1a: Opis predmetu zákazky pre časť 1
Príloha č. 1b: Opis predmetu zákazky pre čast 2
Príloha č. 1c: Opis predmetu zákazky pre časť 3
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 4: Cenová ponuka
Príloha č.5: Vyhlásenie uchádzača
picture Your project in space quality

Your project in space quality

Experienced team of electronic engineers.