go to top button
logo ISO combined cert

Zmluvy (Contracts)

Zverejnené
(Published)
Názov/Číslo
(Name/Number)
Predmet
(Subject)
Dodávateľ
(Supplier)
Objednávateľ
(Customer)
Cena
(Price)
Podpísané
(Signed at)
Účinnosť od
(Effective from)

Výzvy na predkladanie ponúk (Invitations to a tender)

Zverejnené
(Published)
Názov
(Name)
Predmet
(Subject)
Lehota na predkladanie
(Deadline)
Prílohy
(Attachments)
Stiahnuť
(Download)
25.04.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo Elektrické integrované obvody a mikrosústavy 03.05.2022 Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2: Návrh kúpnej zmluvy,
Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača,
Príloha č. 4: Cenová ponuka,
Príloha č. 5: Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov,
Príloha č. 6: Vyhlásenie uchádzača
17.05.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá Softvérové služby 25.05.2022 Príloha č. 1a: Opis predmetu zákazky pre časť 1
Príloha č. 1b: Opis predmetu zákazky pre čast 2
Príloha č. 1c: Opis predmetu zákazky pre časť 3
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 4: Cenová ponuka
Príloha č.5: Vyhlásenie uchádzača
picture Your project in space quality

Your project in space quality

Experienced team of electronic engineers.